Sự kiện sắp tới

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG TRONG BỐI CẢNH SUY THOÁI KINH TẾ

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG TRONG BỐI CẢNH SUY THOÁI KINH TẾ

14h30 - 17h00 | 10/12/2022

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE - GOLDEN PALACE
 • Đơn vị tổ chức: CEN X SPACE VÀ TOPCV
CHẤM DỨT CƠN ĐAU CỔ-VAI-GÁY TẠI VĂN PHÒNG CÙNG CEN X SPACE VÀ CBONE

CHẤM DỨT CƠN ĐAU CỔ-VAI-GÁY TẠI VĂN PHÒNG CÙNG CEN X SPACE VÀ CBONE

01/11/2022

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
 • Đơn vị tổ chức: CEN X SPACE VÀ CCARE
Khai giảng khóa Đào tạo broker 4.0 – Con đường môi giới

Khai giảng khóa Đào tạo broker 4.0 – Con đường môi giới

30/06/2020

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
 • Đơn vị tổ chức: Học viện Cen Academy, CenHomes
THE CHANGE: ĐỘT PHÁ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

THE CHANGE: ĐỘT PHÁ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

9AM - 9PM | 28/03/2019

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
 • Đơn vị tổ chức: VIET REALTOR ACADEMY
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VIETTEL - SAMSUNG - CEN HOMES

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VIETTEL - SAMSUNG - CEN HOMES

22/03/2019

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
 • Đơn vị tổ chức:
Lễ bế giảng khoá học

Lễ bế giảng khoá học

13/03/2019

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
 • Đơn vị tổ chức: S-Learning
FUTURE HR EXPERTS: START TODAY

FUTURE HR EXPERTS: START TODAY

2PM - 5PM | 03/03/2019

 • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
 • Đơn vị tổ chức: YBOX.VN, JUNCTION X HANOI

Kết nối với chúng tôi

Thông tin