Sự kiện sắp tới

Khai giảng khóa Đào tạo broker 4.0 – Con đường môi giới

Khai giảng khóa Đào tạo broker 4.0 – Con đường môi giới

30/06/2020

  • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
  • Đơn vị tổ chức: Học viện Cen Academy, CenHomes
THE CHANGE: ĐỘT PHÁ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

THE CHANGE: ĐỘT PHÁ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

9AM - 9PM | 28/03/2019

  • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
  • Đơn vị tổ chức: VIET REALTOR ACADEMY
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VIETTEL - SAMSUNG - CEN HOMES

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VIETTEL - SAMSUNG - CEN HOMES

22/03/2019

  • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
  • Đơn vị tổ chức:
Lễ bế giảng khoá học

Lễ bế giảng khoá học

13/03/2019

  • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
  • Đơn vị tổ chức: S-Learning
FUTURE HR EXPERTS: START TODAY

FUTURE HR EXPERTS: START TODAY

2PM - 5PM | 03/03/2019

  • Địa điểm tổ chức: CEN X SPACE
  • Đơn vị tổ chức: YBOX.VN, JUNCTION X HANOI

Kết nối với chúng tôi

Thông tin