Kinh doanh

Thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam gần bằng Singapore

Thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam gần bằng Singapore

Được đề cập tại báo cáo của Asia Frontier Insights - Việt Nam: Những con số đằng sau chuyện tăng trưởng mà HSBC công bố

Xem thêm
Các công nghệ mới nhất hiện nay trong xây dựng

Các công nghệ mới nhất hiện nay trong xây dựng

Việc áp dụng các công nghệ mới vào xây dựng hiện đại được đánh giá là một xu hướng tất yếu của ngành xây dựng nói riêng

Xem thêm
6 loại vật liệu xây dựng công nghệ mới tại thị trường Việt Nam

6 loại vật liệu xây dựng công nghệ mới tại thị trường Việt Nam

Với nhu cầu xây dựng và phát triển vượt bậc của thời đại, bên cạnh đổi mới hình thức và chất lượng thi công, về nguyên v

Xem thêm
Vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế phát triển công nghệ mới

Vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế phát triển công nghệ mới

Trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, khoa học - công nghệ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. Để tiến tới phát triển bền vữ

Xem thêm
Phụ nữ hiện đại với kỷ nguyên công nghệ mới 4.0

Phụ nữ hiện đại với kỷ nguyên công nghệ mới 4.0

Trải qua nhiều thế kỷ, tới nay, vai trò và vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại đang được khẳng định và trân tr

Xem thêm
Công nghệ mới mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ

Công nghệ mới mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ

Trong năm 2020, Tổ chức Tài chính vi mô của Công ty TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) phối hợp với Quỹ châu Á tổ chứ

Xem thêm
Lợi ích khi ứng dụng các công nghệ mới vào xây dựng

Lợi ích khi ứng dụng các công nghệ mới vào xây dựng

Đối với ngành Xây dựng nói chung, sử dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ trong thời kỳ mới đóng vai trò quan trọng

Xem thêm
Ứng dụng công nghệ mới trong giáo dục là xu hướng tất yếu

Ứng dụng công nghệ mới trong giáo dục là xu hướng tất yếu

Dựa trên báo cáo của tổ chức Edtech UK, London & Partners, mức đầu tư cho ngành công nghệ giáo dục toàn cầu năm 2020 dự

Xem thêm
Công nghệ mới trong phong cách mua sắm của người tiêu dùng

Công nghệ mới trong phong cách mua sắm của người tiêu dùng

Sự đổi mới công nghệ và kinh tế đang từng bước cải thiện những trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Ngày càng có nhi

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi

Thông tin