Với sứ mệnh phát triển cộng đồng Cen X Space lớn mạnh, chúng tôi tạo dựng nên những cây cầu để kết nối để các khách hàng doanh nghiệp của mình đến với nhiều ứng viên phù hợp hơn, thông qua nền tảng Tuyển dụng trên cenxspace.vn

Tại đây, chúng tôi tập hợp 500+ doanh nghiệp startups và SMEs, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng lớn cho cộng đồng

Cen X Space

Tìm thấy môi trường phù hợp trong 50+ lĩnh vực như: công nghệ thông tin, giáo dục, truyền thông, xuất nhập khẩu...

Cen X Space

Cơ hội tham gia vào cộng đồng Cen X Business, nơi truyền cảm hứng và luôn thay đổi để khác biệt

Cen X Space

Dù bạn là chuyên gia, sinh viên mới tốt nghiệp hay đang tìm kiếm cơ hội thực tập...

Tin tức tuyển dụng

4 việc làm

CONTENT - DIGITAL MARKETING

Cen X Space

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

30/06/2022

Nhân viên kinh doanh

Công ty Cen Value

Thỏa thuận

Hà Nội

25/04/2022

Chuyên viên lập trình ứng dụng java

Công ty Cen Land

15 triệu - 20 triệu

Hà Nội,Hồ Chí Minh

15/04/2022

Tuyển dụng lập trình .net

Công ty Cen Invest

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội,Hồ Chí Minh

10/04/2022

Thông tin ứng viên

Thông tin