Thêm nhiều bạn mới với ngày hội BEER DAY cùng Cen X Space

Vu Huong Quynh | 07.07.2023

Thêm nhiều bạn mới với ngày hội BEER DAY cùng Cen X Space - Một trong những hoạt động cộng đồng dành cho khách hàng diễn ra hàng tháng

 

Chiều thứ 6 (7/7) vừa qua, ngày hội BEER DAY 2 CÙNG CEN X SPACE đã được tổ chức thân mật tại quầy Pantry Dolphin Plaza. Chúng tôi rất vui mừng khi hoạt động này đã nhận được sự yêu mến và hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng members.

Với tiêu chí "để văn phòng không chỉ là nơi đến làm việc", BEER DAY là một trong những hoạt động kết nối giao lưu và phát triển cộng đồng Cen X Community mà chúng tôi không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Hãy tham gia ngay cùng Cen X Space để giao lưu và kết nối thêm nhiều người bạn mới nhé! ❤️

#cenxspace #vanphongchiase #coworkingspace #chothuevanphong #chothuesukien #diadiemtochucsukien #cenxcommunity

 

 

 

 

Tin tức khác

Kết nối với chúng tôi

Thông tin