Title images

Phúc lợi

  • Laptop Laptop
  • Phụ cấp Phụ cấp
  • Đào tạo Đào tạo
  • Chế độ bảo hiểm Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng Chế độ thưởng
  • Tăng lương Tăng lương
  • Du lịch Du lịch
  • Công tác phí Công tác phí
  • Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm
  • Phụ cấp thâm niên Phụ cấp thâm niên

Mô tả công việc

- Nghiên cứu tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích SRS, tài liệu thiết kế
- Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết
- Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng:
- Phối hợp và cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm
- Viết chương trình bằng một trong các ngôn ngữ lập trình C#, Java,
- Sử dụng một trong các các cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server, Oracle để viết các thủ tục, package trên cơ sở dữ liệu Oracle
-Thực hiện kiểm thử Unit Test và hỗ trợ kiểm thử UAT
- Sửa đổi, cập nhật và gỡ lỗi
- Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại
- Xây dựng tài liệu kỹ thuật về phát triển hệ thống và tài liệu hướng dẫn cài đặt, triển khai
- Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối

Yêu cầu công việc

- Trình độ, chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán Tin hoặc các ngành học liên quan
- Sáng tạo, đam mê lập trình và giải quyết các vấn đề thách thức
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc tốt tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Lập trình viên cho các công ty giải pháp phần mềm về ứng dụng Java / .Net trên nền tảng web theo mô hình Micro Services
- Yêu cầu về kỹ năng:
• Có hiểu biết tốt về Design pattern, OOP, REST API,Json, Restful, Oauth
• Nắm vững về ngôn ngữ lập trình: Java / .Net
• Hiểu rõ mô hình MVC.
• Có kiến thức về J2EE, sử dụng qua các Framework như Spring boot, Struts, Hibernate đối với ngôn ngữ java hoặc có kinh nghiệm sử dụng ORM như Entity Framework, Dapper, Nhibernate, NET Core và WebAPI với .Net
• Nắm vững HTML/CSS/ JavaScript.
• Có kinh nghiệm làm việc với CSDL (Oracle, MS SQL Server,My SQL,PostgreSQL,..)
• Có kinh nghiệm làm frontent (Bootstap, JQuery, JavaScript, HTML,CSS), các frameworks Angular/ ReactJS
+ Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile Scrum.
+ Có kiến thức design patent và và Architecture design
+ Có kinh nghiệm làm việc với mô hình MVC
- **Có kinh nghiệm phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL (ít nhất 02 năm)
- **Có kinh nghiệm viết các tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu kỹ thuật phần mềm.
- **Có kinh nghiệm viết các tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu kỹ thuật phần mềm.
+Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
+Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
(*) Điểm ưu tiên dành cho Junior Dev
(**) Điểm ưu tiên dành cho Senior Dev

Thông tin khác

Các công việc tương tự

Công ty Cen Invest

Tuyển dụng lập trình .net

Công ty Cen Invest

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội,Hồ Chí Minh 10/04/2022