Title images

Phúc lợi

  • Phụ cấp Phụ cấp
  • Đào tạo Đào tạo
  • Chế độ bảo hiểm Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng Chế độ thưởng
  • Tăng lương Tăng lương
  • Du lịch Du lịch
  • Công tác phí Công tác phí
  • Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm
  • Phụ cấp thâm niên Phụ cấp thâm niên

Mô tả công việc

- Tham gia phát triển các phần mềm, ứng dụng trong công ty với VB.NET, ASP.NET, C#, MVC, CSS, HTML5 and SQL Server
- Thiết kế, phát triển những phần mềm mới theo những yêu cầu cụ thể để phục vụ cho nhà máy và sản xuất
- Các công việc liên quan lĩnh vực IT được chỉ định bởi cấp quản lý
- Được hướng dẫn, đào tạo để phù hợp với tính chất công việc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan
- Kỹ năng yêu cầu: Có kinh nghiệm lập trình MS.NET và SQL Server (Window and Web Application)
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp
- Ngôn ngữ: VB.NET, ASP.NET, C#

Thông tin khác

Các công việc tương tự

Công ty Cen Land

Chuyên viên lập trình ứng dụng java

Công ty Cen Land

15 triệu - 20 triệu

Hà Nội,Hồ Chí Minh 15/04/2022