Công bố thông tin thị trường chứng khoán là gì?

Trường Vũ | 02.01.2023

Khi các công ty chứng khoán đăng ký hợp đồng, phải công bố thông tin theo quy định, giúp công khai các thông tin của công ty tới công chúng. Vậy cụ thể những nguyên tắc của việc công bố thông tin thị trường chứng khoán là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

 

Một số vấn đề cơ bản về công bố thông tin thị trường chứng khoán 

 

Việc công bố thông tin là hoạt động của nhiều chủ thể khác nhau trong đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có chứng khoán. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chứng khoán, khái niệm về công bố thông tin cũng có những đặc trưng riêng. Cụ thể:

 

Công bố thông tin thị trường chứng khoán của công ty niêm yết là tập hợp các dữ liệu, các chỉ số mà công ty đó niêm yết. Chúng được công bố theo trình tự pháp lý nhất định mà các quy định cho phép. Từ đó phản ánh hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty trong một thời gian nhất định. 

 

 

Đối tượng để công bố thông tin thị trường chứng khoán bao gồm: 

 

  • Các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng
  • Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, trung tâm lưu ký chứng khoán VSD
  • Cổ đông lớn, các nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết
  • Nhà đầu tư, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
  • Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, công ty quản lý quỹ, chứng khoán hoặc chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
  • Cổ đông sáng lập, người nội bộ của công ty.quỹ đại chúng,... 

 

Phương tiện công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm các trang tin (website) của đối tượng công bố thông tin, trang tin trực tuyến của sở giao dịch chứng khoán, trang web của VSD, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán,... 

 

Trên thực tế, ngoài các thông tin được công bố thông thường, các chủ thể cũng cần chú ý công bố thông tin định kỳ thường xuyên. Ví dụ như: báo cáo tài chính quý, năm, bán niên,... 

 

Những nguyên tắc công bố thông tin thị trường chứng khoán

 

Để việc công bố thông tin được đảm bảo thì các công ty niêm yết cần tuân thủ những nguyên tắc, quy định riêng của chúng. Cụ thể:

 

Đầu tiên, các thông tin cần được công bố đầy đủ. Đây là nguyên tắc cơ bản nhằm phản ánh mối quan hệ của các số liệu, thông tin, giảm thiểu tính bất thường. 

 

Thứ hai, thông tin được công bố chính xác. Điều này đòi hỏi sự khách quan, đúng bản chất, trung thực.

 

Thứ ba, thông tin cần được công bố liên tục, kịp thời. Vì thị trường chứng khoán luôn được biến đổi theo thời gian, dựa trên nhu cầu cung - cầu. Vì thế cần phải đảm bảo sự cập nhật thường xuyên.

 

 

Thứ tư là nguyên tắc trách nhiệm của chủ thể khi công bố thông tin. Đây vừa là nghĩa vụ vừa là sự trách nhiệm danh cho các chủ thể. 

 

Cuối cùng là sự công bằng đối với nhà đầu tư và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hãy đảm bảo các nhà đầu tư đều phải được tiếp cận thông tin như nhau. 

 

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc công bố thông tin thị trường chứng khoán. Hy vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều điều thú vị khi đọc bài viết này. Mọi thông tin và kiến thức khác về Kinh doanh - Chứng khoán hay Kinh doanh - Cổ phiếu sẽ được Cen X Space cập nhật mỗi ngày. 

Tin tức khác

Kết nối với chúng tôi

Thông tin