Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng kết hợp nhà ở

Phụng Trâm | 27.01.2021

Giống như nhiều công trình xây dựng, khi bạn có nhu cầu làm nhà ở kết hợp với văn phòng công ty thì trước khi đặt những viên gạch đầu tiên, bạn cần phải được sự cho phép từ cơ quan chức năng. Cen X Space sẽ chia sẻ cho bạn những quy trình cần để đạt điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng kết hợp nhà ở.

 

 

Tại các thành phố và khu đô thị lớn hiện nay, sự xuất hiện ngày càng nhiều của của kiểu nhà ở kết hợp văn phòng công ty dễ gây ra tình trạng khó kiểm soát trong đầu tư và xây dựng. Do đó, nhằm để có kế hoạch quản lý phù hợp cho cơ quan chính quyền, người dân có nguyện vọng xây dựng kiểu công trình này không thể tùy tiện xây dựng, sửa chữa khi chưa được phép mà cần tiến hành thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng kết hợp nhà ở.

 

 

1. Điều kiện cần để được cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng

 

Điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng căn cứ theo quy định tại Điều 93, Luật Xây dựng (năm 2014), về điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp văn phòng tại đô thị bao gồm những nội dung sau:

 

Nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp văn phòng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

 

Cần phải đảo đảm an toàn cho công trình, các công trình lân cận và yêu cầu về việc bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo về hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông; bảo đảm khoảng cách an toàn đến những công trình dễ cháy, nổ, độc hại,…;

 

Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ cần được thực hiện theo quy định hiện hành;

 

Ngoài ra nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp văn phòng tại đô thị phải phù hợp với tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng. Nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp văn phòng thuộc khu vực, tuyến phố nào trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết về xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị.

 

Trong trường hợp nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp văn phòng nằm tại khu vực nông thôn thì khi xây dựng phải phù hợp theo quy hoạch chi tiết về xây dựng điểm dân cư nông thôn.

 

 

2. Hồ sơ xin cấp phép để xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng

 

Vẫn dẫn theo Chương V, Luật Xây dựng quy định, hồ sơ xin phép xây dựng các công trình nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp văn phòng và văn phòng cho thuê gồm:

 

1 Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành và hướng dẫn);

 

Bản sao của một trong những giấy tờ chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng;

 

Bản vẽ xin giấy phép xây dựng trong đó thể hiện được vị trí các mặt của công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng công trình (với công trình sửa chữa hoặc cải tạo, phải có Giấy phép xây dựng);

 

Khi tiền hành xây dựng trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện, hồ sơ phải có Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng;

 

Đóng lệ phí để cấp Giấy phép xây dựng. Lệ phí này thuộc về thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

 

 

3. Trình tự xin phép xây dựng với điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng kết hợp nhà ở

 

*Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Người dân có nguyện vọng và điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng kết hợp nhà ở nộp đơn xin xây dựng nhà tại bộ phận địa chính – xây dựng của UBND xã, phường, thị trấn.

 

Bước 2: Cán bộ bộ phận xây dựng tiếp nhận đơn và tiến hành kiểm tra thực tế.

 

Bước 3: Xác nhận đơn và trình lên lãnh đạo của UBND xã, phường, thị trấn để xem xét giải quyết.

 

*Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước cấp địa phương.

 

*Thành phần và số lượng hồ sơ gồm: Đơn xin xây dựng nhà và Bản vẽ sơ bộ; Số lượng hồ sơ gồm 02 bộ.

 

 

*Thời hạn giải quyết: Trong 1 ngày làm việc.

 

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn mà người dân đang sinh sống.

 

*Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

 

*Lệ phí (nếu có): Không.

 

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận cấp phép xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp văn phòng.

 

*Lưu ý: Công trình nhà ở, nhà ở kết hợp văn phòng do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó sẽ có quyền điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp trong trường hợp không đúng quy định.

 

 

 

Thông qua việc tìm hiểu thủ tục cấp phép xây dựng với điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng kết hợp nhà ở, nếu bạn đang có nhu cầu thực hiện mô hình trên, hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ pháp luật yêu cầu để quá trình xin cấp phép diễn ra nhanh chóng vfa thuận lợi nhất.

Tin tức khác

Kết nối với chúng tôi

Thông tin