Những điều nhà đầu tư cần biết về cổ phiếu quỹ

Trường Vũ | 21.02.2023

Cổ phiếu quỹ là gì? 

 

Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu mà chúng được phát hành bởi các công ty cổ phần. Ngay sau đó, các công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để mua lại quyền nắm giữ. Hơn hết, số cổ phiếu này không được tính vào số lượng mà công ty đang sở hữu và lưu hành.

 

Đặc điểm của cổ phiếu quỹ

Nói tóm lại, cổ phiếu này là loại cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông của công ty đó. Nó có đặc điểm như sau:

 

 • Không có quyền biểu quyết các vấn đề trong công ty
 • Thu nhập của cổ phiếu sẽ không được tính
 • Trong đó, tổng số CPQ chỉ được mức thấp hơn quỹ
 • Cổ tức không được phép thưởng hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Không được trả cổ tức bằng tiền
 • Khi mua/bán doanh nghiệp không ghi nhận số tiền lãi hoặc lỗ. Mà chỉ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn của cổ phần đó thôi.
 • Khi mua CPQ công ty có thể  hủy hoặc có thể giữ lại và bán ra thị trường mà không cần vốn vào thời điểm đó

Quy định về cổ phiếu quỹ

 

 

Hiện nay các quy định về việc mua lại cổ phần của các công ty, doanh nghiệp đều phải đảm bảo giao dịch như sau

 

 • Công ty không được mua quá 30% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đã được chào bán, cũng như một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu ưu đãi theo quy định. 
 • Hội đồng quản trị chỉ có quyền mua lại không quá 10% tổng số cổ phiếu từng loại đã được chào bán trong vòng 12 tháng gần nhất.
 • Hội đồng quản trị của công ty có quyền tự quyết định giá cả khi mua lại cổ phần nhưng với quy định không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó.
 • Công ty khi mua lại phải có sự thông qua của tất cả các cổ đông trong 30 ngày, tương ứng với thời hạn mà cổ đông gửi lời chào bán bằng phương thức đảm bảo.
 • Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ:

- Công ty cần có báo cáo tài chính chính xác, ta dựa trên đó để mua cổ phiếu theo nguồn vốn mà công ty đó có.

- Khi công ty mẹ muốn mua lại cổ phiếu quỹ, họ có thể dùng vốn cổ phần dư và các quỹ khác nhưng vẫn phải xác định dựa trên báo cáo tài chính.

- Nếu công ty mẹ muốn mua cổ phiếu quỹ bằng lợi nhuận sau thuế thì bắt buộc nguồn vốn này không được lớn hơn mức lợi nhuận đó.

- Khi mua luôn luôn phải có phương án để mua lại cùng với đó thời gian thực hiện cũng như nguyên tắc xác định giá.

 • Điều kiện bán cổ phiếu quỹ:

- Công ty chỉ được quyền bán sau 6 tháng nắm giữ cổ phiếu quỹ tính từ lần mua lại gần nhất, trừ khi bán lại cho nhân viên hoặc làm cổ phiếu thưởng.

- Khi bán cũng cần có phương án bán, thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá.

Một số lưu ý khi đầu tư cổ phiếu quỹ

 

 

 • Cổ phiếu quỹ là loại hình cổ phiếu thường gặp ở công ty bị thoái vốn hoặc được nhiều công ty giữ lại trong trường hợp cần thiết.
 • Cổ phiếu quỹ sẽ có thể bị hủy bỏ nếu như được sự chấp thuận của hội đồng cổ đông để làm giảm vốn.
 • Có thể phát hành cổ phiếu quỹ bất kỳ lúc nào.
 • Khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ sẽ bị hao hụt lượng tiền mặt và lượng vốn nhất định. Do đó ban lãnh đạo cần phải tính toán kỹ và đưa ra các kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thiết để không bị gián đoạn kinh doanh.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về cổ phiếu quỹ là gì và những điều mà nhà đầu tư cần biết. Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết của chúng tôi.

Tin tức khác

Kết nối với chúng tôi

Thông tin