Ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao kỹ năng ATTT cho người dùng

Phụng Trâm | 01.05.2021

Sự phát triển của công nghệ thông tin nảy sinh vấn đề cần phải đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trên không gian mạng cho người dùng. Đó cũng là yếu tố then chốt để mỗi quốc gia nâng cao năng lực hoạt động trong môi trường Internet. Trong đó, nhiều nước đã ứng dụng hiệu quả công nghệ mới vào công tác về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức ATTT cho người sử dụng.

 

 

1. Trang bị kỹ năng đảm bảo ATTT cho người dùng Internet là điều cần thiết

 

Hiện nay công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo ATTT đang từng bước tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần nâng cao năng lực của quốc gia về bảo đảm ATTT trên mạng đồng thời giảm thiểu các sự cố mất an toàn.

 

 

Người sử dụng Internet trong bối cảnh mới sẽ được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT, an tâm khi sử dụng Internet, các mạng xã hội phổ biến, thực hiện nhiều thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trên không gian mạng, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan cũng cần phải nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình nhằm bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ về ATTT trong nước được Bộ Thông tin & Truyền thông, Cục ATTT đánh giá cao và công bố hoặc bảo trợ. Lứa tuổi học sinh, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác không gian mạng an toàn, hiệu quả, lành mạnh khi tiếp xúc và cập nhật công nghệ mới.

 

 

2. Đổi mới về hình thức ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả tuyên truyền

 

Hình thức tuyên truyền được khuyến khích để đổi mới, có sự kết hợp giữa hình thức truyền thống và hình thức trực tuyến, áp dụng thành công các công nghệ mới hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hoạt động tuyên truyền ATTT chủ động, thông minh và tự động tới người dân.

 

 

Các biện pháp tuyên truyền cùng lúc được phối hợp linh hoạt với nhau, tận dụng ưu thế của mạng xã hội và những phương tiện truyền thông đại chúng theo công nghệ mới để nội dung tuyên truyền về ATTT có sức lan tỏa rộng rãi, truyền cho người dân nguồn năng lượng tích cực, an toàn khi sử dụng không gian mạng. Đồng thời cũng đề ra nhiều biện pháp chuyển đổi tuyên truyền phân tán theo từng bộ, ngành sang thống nhất, phối hợp chặt chẽ dựa trên sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ đổi mới công nghệ trong tuyên truyền ATTT, đặc biệt là tranh thủ sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp về công nghệ, viễn thông, hệ thống mạng xã hội Việt Nam nhằm tạo ra tính kết nối đa kênh, trên đa nền tảng, thúc đẩy người sử dụng thay đổi nhận thức về ATTT.

 

 

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ATTT trên mạng

 

Đề án "Tuyên truyền, nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021 - 2025" dựa trên sự phê duyệt Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức được 3 chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản có quy mô trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; thiết lập 3 trang/kênh tuyên truyền trên mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube), thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng công nghệ mới khác,... 

 

 

Các Bộ, ngành, địa phương có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng mạng Internet trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,....

 

Khoảng trên 80% các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tổ chức định kỳ hàng năm các chương trình tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ và kỹ năng cần thiết để học sinh tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; Hướng dẫn học sinh, sinh viên rèn luyện khả năng đọc tin tức, tư duy phản biện về các thông tin sai lệch nhằm tạo dựng nên một thế hệ mới có tư duy tốt và sử dụng hiệu quả, tích cực hoạt động trên không gian mạng.

 

Đề án còn đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ATTT gồm:

  • Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT trên mạng tại các cơ sở giáo dục;
  • Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùng các kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT trên mạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội và các ứng dụng công nghệ mới; 
  • Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT qua các hệ thống thông tin cấp cơ sở;
  • Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT qua những phương thức khác;
  • Xây dựng tuyến nội dung tuyên truyền bảo đảm ATTT cho đối tượng người cao tuổi và thanh thiếu niên;
  • Định hướng về nội dung, hoạt động đồng thời xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi Đề án.

 

Cũng theo Đề án, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW có vai trò chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí trong địa bàn quản lý thực hiện nhiệm vụ Đề án đưa ra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình; Căn cứ nội dung Đề án và hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kế hoạch vận động, tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị, bảo đảm toàn bộ công, viên chức, người lao động trong đơn vị được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động của Chính quyền nhà nước, Chính quyền điện tử hiện nay.

 

Theo: ICT Việt Nam.

 

Xem thêm:

6 Lưu ý quan trọng khi lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện tại Hà Nội

Văn phòng hạng A là gì? Các tiêu chuẩn vàng của văn phòng hạng A

Lợi ích của doanh nghiệp khi thuê văn phòng trọn gói

Coworking space là gì? Lời khuyên vàng để có mô hình coworking đúng

 

Tin tức khác

Kết nối với chúng tôi

Thông tin